Chevrolet Malibu: Wymiana żarówki

Chevrolet Malibu –> Pielęgnacja samochodu –> Wymiana żarówki

Informacje dotyczące prawidłowego typu żarówek można znaleźć w Żarówki zamienne.

W sprawie procedury wymiany żarówki nie wyszczególnionej w tej części podręcznika należy skontaktować się z dealerem.

Ustawianie reflektorów przednich

Reflektory zostały ustawione fabrycznie i nie wymagają dalszej regulacji. Jeśli dojdzie do uszkodzenia pojazdu w wyniku zderzenia, ustawienie reflektorów przednich moż ...

Żarówki halogenowe

OSTRZEŻENIE Żarówki halogenowe zawierają gaz pod ciśnieniem i mogą wybuchnąć w razie upuszczenia lub zarysowania. Grozi to obrażeniami ciała. Należ ...

Categorie