Chevrolet Malibu: Wskazówki ogólne

Chevrolet Malibu –> Serwisowanie samochodu –> Wskazówki ogólne

Informacje dotyczące czynności serwisowych

W celu zapewnienia ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji oraz utrzymania wysokiej wartości pojazdu, bardzo ważne jest, aby wszelkie czynności związane z obsługą okresową były wykonywane w odstępach czasu określonych przez producenta.

Potwierdzenia

Potwierdzenia wykonania czynności serwisowych są odnotowywane w książeczce serwisowej i gwarancyjnej.

Dodatkowo umieszczane są w niej data, przebieg, pieczątka stacji serwisowej oraz podpis upoważnionej osoby. Należy dopilnować, aby książeczka serwisowa i gwarancyjna była prawidłowo wypełniana, stanowiąc dowód ciągłości serwisowania pojazdu wymagany podczas rozpatrywania zgłoszeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz podnosząc wartość samochodu w przypadku jego odsprzedaży.

Układ kontroli żywotności oleju

Częstotliwość serwisowania oleju jest obliczana na podstawie kilku parametrów dotyczących użytkowania pojazdu.

Układ kontroli żywotności oleju informuje kierowcę, kiedy należy wymienić olej silnikowy.

Serwisowanie samochodu

...

Zaplanowana obsługa okresowa

Harmonogramy przeglądów Częstotliwość obsługi okresowej Co 1 rok / 15 000 km (10.000 mil) (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) Przegląd I: Przegląd I należy ...

Categorie