Chevrolet Malibu: Ustawianie reflektorów przednich

Chevrolet Malibu –> Pielęgnacja samochodu –> Ustawianie reflektorów przednich

Reflektory zostały ustawione fabrycznie i nie wymagają dalszej regulacji.

Jeśli dojdzie do uszkodzenia pojazdu w wyniku zderzenia, ustawienie reflektorów przednich może ulec zmianie. Jeśli konieczne jest wyregulowanie ustawienia reflektorów, należy udać się do dealera.

Wymiana piór wycieraczek

Wycieraczki należy sprawdzić pod kątem zużycia lub pęknięć. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Zaplanowana obsługa okresowa. Dobrym zwyczajem jest czyszcze ...

Wymiana żarówki

Informacje dotyczące prawidłowego typu żarówek można znaleźć w Żarówki zamienne. W sprawie procedury wymiany żarówki nie wyszczególnionej w tej części podręcz ...

Categorie