Chevrolet Malibu: Układy wykrywania przeszkód terenowych

Chevrolet Malibu –> Prowadzenie i użytkowanie –> Układy wykrywania przeszkód terenowych

Ultradźwiękowy układ ułatwiający parkowanie

Ultradźwiękowy układ ułatwiający parkowanie (URPA) (jeśli jest na wyposażeniu) wspomaga kierowcę podczas parkowania i omijania przeszkód przy cofaniu. Układ URPA działa przy prędkości jazdy poniżej 8 km/h (5 mil/h). Czujniki na tylnym zderzaku wykrywają obiekty znajdujące w odległości do 2,5 m (8 stóp) za pojazdem i co najmniej 20 cm (8 cali) nad ziemią.

OSTRZEŻENIE Układ URPA nie wykrywa pieszych, rowerzystów, zwierząt ani innych obiektów znajdujących się pod zderzakiem lub zbyt blisko albo zbyt daleko od pojazdu. Aby uniknąć obrażeń, śmierci lub uszkodzenia pojazdu, również korzystając z układu URPA należy zawsze sprawdzać obszar za pojazdem oraz spoglądać we wszystkie lusterka wsteczne przed rozpoczęcia cofania.

Sposób działania układu

Układ URPA włącza się automatycznie, gdy dźwignia zmiany biegów znajdzie się w położeniu R (biegu wstecznego). Rozlega się pojedynczy dźwięk sygnalizujący działanie układu.

URPA działa tylko przy prędkości niższej od 8 km/h (5 mil/h).

Przeszkoda jest sygnalizowana przerywanym sygnałem dźwiękowym.

Im mniejsza odległość od przeszkody, tym krótsze odstępy między kolejnymi sygnałami. Gdy odległość wyniesie poniżej 30 cm (12 cali), rozlegnie się ciągły sygnał dźwiękowy trwający przez 5 sekund.

Aby układ rozpoznał obiekt, musi on znajdować się co najmniej 20 cm (8 cali) nad podłożem i poniżej poziomu bagażnika. Obiekt musi znajdować się w odległości nie większej niż 2,5 m (8 stóp) od tylnego zderzaka. Odległość, w jakiej układ wykrywa przeszkody, może być mniejsza w warunkach wysokiej temperatury lub dużej wilgotności powietrza.

Włączanie i wyłączanie układu

Układ URPA można włączyć i wyłączyć przyciskiem układu znajdującym się obok dźwigni skrzyni biegów.

Włączanie i wyłączanie układu


Lampka obok przycisku układu ułatwiającego parkowanie zapala się po jego włączeniu i gaśnie po jego wyłączeniu.

Gdy układ jest wyłączony, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC) widoczny jest komunikat. Komunikat ten znika po krótkim czasie.

Układ URPA wraca do domyślnego stanu włączonego po każdorazowym uruchomieniu silnika.

Podejrzenie nieprawidłowego działania układu

Następujące komunikaty mogą być wyświetlane na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC): SERVICE PARKING ASSIST (układ ułatwiający parkowanie wymaga naprawy): Jeśli pojawi się ten komunikat, należy oddać pojazd do dealera w celu naprawy układu.

PARK ASSIST OFF (UKŁAD UŁATWIAJĄCY PARKOWANIE WYŁĄCZONY): Jeśli układ URPA nie włącza się z powodu chwilowej usterki, ten komunikat pojawia się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. Może to nastąpić w następujących warunkach:

Automatyczna kontrola prędkości

Tempomat pozwala utrzymywać prędkość około 40 km/h (25 mil/h) lub większą bez potrzeby naciskania pedału przyspieszenia. Tempomat nie działa przy prędkości poniżej ...

Paliwo

Używanie zalecanego paliwa jest ważnym elementem prawidłowej obsługi samochodu, ponieważ pozwala utrzymać silnik w czystości i zachować optymalne osiągi samochodu. ...

Categorie