Chevrolet Malibu: Rejestracja danych pojazdu i ich poufność

Chevrolet Malibu –> Informacje dotyczące klienta –> Rejestracja danych pojazdu i ich poufność

Samochód ten jest wyposażony w kilka zaawansowanych układów sterujących i monitorujących różne dane pojazdu. Niektóre dane mogą być rejestrowane podczas normalnej eksploatacji w celu ułatwienia usuwania wykrytych usterek. Inne dane są rejestrowane tylko w razie wypadku lub w sytuacjach grożących wypadkiem przez te moduły sterujące układów samochodu, które są wyposażone w funkcję rejestracji danych, na przykład moduł sterujący poduszek powietrznych.

Układy samochodu mogą rejestrować dane diagnostyczne dotyczące stanu pojazdu, takie jak poziom oleju lub przebieg, oraz informacje dotyczące sposobu jego eksploatacji, takie jak prędkość obrotowa silnika, użycie hamulców i korzystanie z pasów bezpieczeństwa.

Do odczytania tych danych wymagany jest specjalistyczny sprzęt i dostęp do pojazdu. Niektóre dane diagnostyczne mogą być przekazywane drogą elektroniczną do globalnych systemów informatycznych podczas serwisu pojazdu w autoryzowanej stacji obsługi w celu dokumentowania historii przeglądów samochodu. Pozwala to autoryzowanym stacjom obsługi oferować efektywne usługi serwisowe i naprawy dostosowane do konkretnego pojazdu za każdym razem, gdy samochód zostanie oddany do serwisu.

Producent nie będzie uzyskiwał dostępu do danych o zdarzeniach drogowych związanych z zachowaniem kierowcy ani udostępniał danych stronom trzecim za wyjątkiem niżej wymienionych sytuacji:

Dodatkowo producent może korzystać z zebranych lub otrzymanych danych diagnostycznych:

Informacje dotyczące klienta

...

System nawigacyjny

Jeżeli samochód jest wyposażony w system nawigacyjny, korzystanie z tego systemu może prowadzić do rejestrowania celów podróży, adresów, numerów telefonów i innych ...

Categorie