Chevrolet Malibu: Personalizacja ustawień

Chevrolet Malibu –> Wskaźniki i przyrządy –> Personalizacja ustawień

Za pomocą elementów sterujących systemu audio można uzyskać dostęp do menu personalizacji funkcji pojazdu.

CONFIG (konfiguracja): Nacisnąć, aby przejść do menu konfiguracji ustawień.

TUNE/MENU (Strojenie/menu): Obrócić pokrętło, aby przewinąć pozycje menu. Nacisnąć, aby otworzyć menu lub wybrać jedną z pozycji menu.

BACK (Wstecz) : Nacisnąć, aby
wyjść lub wrócić do poprzedniego menu.

Wejście do menu personalizacji

  1.  Nacisnąć CONFIG (Konfiguracja), aby wyświetlić menu konfiguracji ustawień.
  2.  Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby podświetlić pozycję Vehicle Settings (Ustawienia samochodu).
  3.  Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby wybrać menu Vehicle Settings (Ustawienia samochodu).

W menu mogą być dostępne następujące pozycje:

Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby podświetlić daną pozycję menu. Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/ menu), aby wybrać podświetloną pozycję. Każde z menu jest szczegółowo opisane poniżej

Climate and Air Quality (Klimatyzacja i jakość powietrza)

Po wybraniu menu klimatyzacji i jakości powietrza mogą zostać wyświetlone następujące opcje:

Auto Fan Speed (Automatyczna regulacja prędkości wentylatora)

Ta opcja umożliwia wybranie automatycznej regulacji prędkości wentylatora. Istnieje możliwość ustawienia automatycznej regulacji prędkości powyżej lub poniżej wartości normalnej.

Po podświetleniu pozycji Auto Fan Speed (Automatyczna regulacja prędkości) nacisnąć pokrętło TUNE/ MENU (Strojenie/menu), aby wyświetlić menu. Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby podświetlić opcję High (Wysoka), Medium (Średnia) lub Low (Niska).

Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić wybór i wrócić do poprzedniego menu.

Air Quality Sensor (Czujnik jakości powietrza)

Ta opcja umożliwia określenie wysokiej lub niskiej czułości czujnika jakości powietrza. Opcja jest dostępna tylko w pojazdach z klimatyzacją dwustrefową.

Po podświetleniu pozycji Air Quality Sensor (Czujnik jakości powietrza) nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby wyświetlić menu. Obrócić pokrętło TUNE/ MENU (Strojenie/menu), aby podświetlić opcję High (Wysoka) lub Low (Niska). Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić wybór i wrócić do poprzedniego menu.

Auto Defog (Automatyczne odraszanie)

Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego odraszania. Opcja jest dostępna tylko w pojazdach z klimatyzacją dwustrefową.

Po podświetleniu pozycji Auto Defog (Automatyczne odraszanie) nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby wyświetlić menu. Obrócić pokrętło TUNE/ MENU (Strojenie/menu), aby podświetlić opcję On (Włączone) lub Off (Wyłączone). Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić wybór i wrócić do poprzedniego menu.

Auto Rear Defog (Automatyczne odraszanie szyby tylnej)

Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego odraszania szyby tylnej. Po włączeniu tej opcji odraszanie tylnej szyby jest uruchamiane automatycznie przy niskiej temperaturze zewnętrznej.

Po podświetleniu pozycji Auto Rear Defog (Automatyczne odraszanie szyby tylnej) nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby wyświetlić menu. Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby podświetlić opcję On (Włączone) lub Off (Wyłączone). Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić wybór i wrócić do poprzedniego menu.

Comfort and Convenience (Komfort)

Po wybraniu menu komfortu wyświetlają się następujące opcje:

Easy Exit Driver Seat (Funkcja ułatwiająca wysiadanie z fotela kierowcy)

Gdy ta opcja jest włączona, po wyłączeniu zapłonu i otwarciu drzwi kierowcy fotel kierowcy przesuwa się do tyłu. Cofnięcie fotela ułatwia kierowcy wyjście z pojazdu. Patrz "Funkcja ułatwiająca wysiadanie z fotela kierowcy" w Elektryczna regulacja fotela. celu uzyskania dodatkowych informacji.

Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji ułatwiającej wysiadanie.

Po podświetleniu pozycji Easy Exit Driver Seat (Funkcja ułatwiająca wysiadanie z fotela kierowcy) nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu). Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby wybrać opcję On (Włączona) lub Off (Wyłączona). Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Chime Volume (Głośność sygnału brzęczyka)

Umożliwia wybór poziomu głośności sygnału brzęczyka.

Po podświetleniu pozycji Chime Volume (Głośność sygnału brzęczyka) nacisnąć pokrętło TUNE/ MENU (Strojenie/menu). Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/ menu), aby wybrać opcję Normal (Normalna) lub High (Wysoka).

Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Reverse Tilt Mirror (Pochylanie lusterek na biegu wstecznym)

Gdy ta opcja jest włączona, lusterka po stronie kierowcy i pasażera pochylają się w dół po przesunięciu dźwigni skrzyni biegów w położenie R (bieg wsteczny) w celu poprawy widoczności w okolicy tylnych kół.

Po przesunięciu dźwigni skrzyni biegów z pozycji R (bieg wsteczny) w inne położenie, wyłączeniu zapłonu lub pozostawieniu pojazdu na biegu wstecznym lusterka wracają w pierwotne położenie.

Dodatkowe informacje, patrz Pochylanie lusterek na biegu wstecznym.

Po podświetleniu pozycji Reverse Tilt Mirror (Pochylanie lusterek na biegu wstecznym) nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu).

Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby wybrać opcję On (Włączona) lub Off (Wyłączona).

Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Personalization by Driver (Personalizacja przez kierowcę)

Umożliwia zapisanie w pamięci poniższych ustawień dla maksymalnie trzech kierowców:

  1.  Nacisnąć menu "Vehicle" (Pojazd).
  2.  Wybrać "Comfort and Convenience" (Komfort).
  3.  Włączyć lub wyłączyć opcję "Personalization by Driver" (Personalizacja przez kierowcę).
  4.  Nacisnąć przycisk Back (Wstecz), aby powrócić do poprzedniego menu.

Language (Język)

Po wybraniu menu Language (Język) mogą zostać wyświetlone następujące opcje:

Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby wybrać żądany język. Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Oświetlenie

Po wybraniu menu Lighting (Oświetlenie) mogą zostać wyświetlone następujące opcje:

Vehicle Locator Lights (Światła lokalizacji samochodu)

Umożliwia włączenie lub wyłączenie świateł lokalizacji samochodu.

Światła lokalizacji samochodu zapalają się po odblokowaniu zamków pojazdu nadajnikiem zdalnego sterowania.

Po podświetleniu pozycji Vehicle Locator Lights (Światła lokalizacji samochodu) nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu).

Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby wybrać opcję On (Włączona) lub Off (Wyłączona).

Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Exit Lighting (Oświetlenie asekuracyjne)

Umożliwia wybór czasu, przez jaki świecą światła zewnętrzne po wyjściu kierowcy z samochodu, gdy na zewnątrz jest ciemno.

Po podświetleniu pozycji Exit Lighting (Oświetlenie asekuracyjne) nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu). Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby wybrać opcję Off (Wyłączone), 30 Seconds (30 sekund), 1 Minute (1 minuta) lub 2 Minutes (2 minuty).

Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Power Door Locks (Sterowane elektrycznie zamki drzwi)

Po wybraniu pozycji Power Door Locks (Sterowane elektrycznie zamki drzwi) mogą zostać wyświetlone następujące opcje:

Unlocked Door Anti Lock Out (Wyłączenie blokady drzwi)

Gdy ta funkcja jest włączona, uniemożliwia zablokowanie otwartych drzwi kierowcy. Wybranie ustawienia off (Wyłączona) umożliwia dostęp do menu Delayed Door Lock (Opóźnienie blokady drzwi), które pozwala na zablokowanie zamków drzwi z określonym opóźnieniem.

Po podświetleniu pozycji Auto Door Unlock (Automatyczne odblokowanie drzwi) nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu).

Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby wybrać opcję On (Włączona) lub Off (Wyłączona).

Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Auto Door Unlock (Automatyczne odblokowanie drzwi)

Ta opcja pozwala na określenie, które drzwi mają zostać automatycznie odblokowane po przesunięciu dźwigni skrzyni biegów w położenie P (parkowanie).

Po podświetleniu pozycji Auto Door Unlock (Automatyczne odblokowanie drzwi) nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu).

Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby wybrać opcję All Doors (Wszystkie drzwi), Driver Door (Drzwi kierowcy) lub Off (Wyłączone). Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Delayed Door Lock (Opóźnienie blokady drzwi)

Gdy ta funkcja jest włączona, blokowanie zamków następuje po upływie pięciu sekund od chwili zamknięcia ostatnich drzwi. Działanie funkcji opóźnienia blokady drzwi jest sygnalizowane potrójnym dźwiękiem brzęczyka. Aby przerwać działanie funkcji opóźnienia blokady i natychmiast zablokować zamki wszystkich drzwi, dwukrotnie nacisnąć przycisk centralnego zamka lub przycisk blokowania na nadajniku zdalnego sterowania.

Po podświetleniu pozycji Delayed Door Lock (Opóźnienie blokady drzwi) nacisnąć pokrętło TUNE/ MENU (Strojenie/menu). Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/ menu), aby wybrać opcję On (Włączona) lub Off (Wyłączona).

Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Remote Locking, Unlocking, Starting (Zdalne blokowanie, odblokowywanie, uruchamianie)

Po wybraniu pozycji Remote Locking, Unlocking, Starting (Zdalne blokowanie, odblokowywanie, uruchamianie) mogą zostać wyświetlone następujące opcje:

Unlock Feedback (Lights) (Potwierdzenie odblokowania - światła)

Gdy ta funkcja jest włączona, po odblokowaniu samochodu za pomocą nadajnika RKE migają światła zewnętrzne.

Po podświetleniu pozycji Unlock Feedback (Lights) (Potwierdzenie odblokowania - światła) nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/ menu). Obrócić pokrętło TUNE/ MENU (Strojenie/menu), aby wybrać opcję On (Włączona) lub Off (Wyłączona). Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Locking Feedback (Potwierdzenie zablokowania)

Umożliwia wybór rodzaju potwierdzenia blokowania samochodu za pomocą nadajnika RKE.

Po podświetleniu pozycji Locking Feedback (Potwierdzenie zablokowania) nacisnąć pokrętło TUNE/ MENU (Strojenie/menu). Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/ menu), aby wybrać opcję Lights and Horn (Światła i sygnał dźwiękowy), Lights Only (Tylko światła), Horn Only (Tylko sygnał dźwiękowy) lub Off (Wyłączone). Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Door Unlock Options (Opcje odblokowania drzwi)

Umożliwia wybór drzwi, które odblokowują się po naciśnięciu przycisku odblokowania na nadajniku RKE.

Po podświetleniu pozycji Door Unlock Options (Opcje odblokowania drzwi) nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu).

Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby wybrać opcję All Doors (Wszystkie drzwi) lub Driver Door Only (Tylko drzwi kierowcy). Po wybraniu opcji Driver Door Only (Tylko drzwi kierowcy) pierwsze naciśnięcie przycisku odblokowania powoduje odblokowanie drzwi kierowcy, a drugie - pozostałych drzwi. Po wybraniu opcji All Doors (Wszystkie drzwi) pierwsze naciśnięcie przycisku odblokowania powoduje odblokowanie wszystkich drzwi. Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/ menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Passive Door Lock (Pasywne blokowanie zamków)

Ta opcja umożliwia określenie, które drzwi mają zostać odblokowane w chwili naciśnięcia przycisku na zewnętrznej klamce drzwi.

Po podświetleniu pozycji Passive Door Lock (Pasywne blokowanie zamków) nacisnąć pokrętło TUNE/ MENU (Strojenie/menu). Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/ menu), aby wybrać opcję Off (Wyłączone), On (Włączone) lub On with Active Horn Chirp (Włączone z aktywnym sygnałem dźwiękowym).

Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Passive Door Unlock (Pasywne odblokowanie zamków)

Ta opcja umożliwia określenie, które drzwi mają zostać zablokowane w chwili naciśnięcia przycisku na zewnętrznej klamce drzwi.

Po podświetleniu pozycji Passive Door Unlock (Pasywne odblokowanie zamków) nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu).

Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby wybrać opcję All Doors (Wszystkie drzwi) lub Driver Door (Drzwi kierowcy).

Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Memory Remote Recall (Zdalne przywracanie ustawień)

Gdy ta funkcja jest włączona, po odblokowaniu drzwi kierowcy nadajnikiem RKE i otwarciu ich fotel kierowcy i lusterka zewnętrzne przemieszczą się w pozycje zapamiętane dla aktualnego kierowcy. Kierowca jest rozpoznawany na podstawie nadajnika RKE używanego do odblokowania zamka drzwi kierowcy. W przypadku wersji z systemem bezkluczykowego dostępu przywrócenie zapamiętanych ustawień następuje w chwili otwarcia drzwi kierowcy. Dodatkowe informacje, patrz Fotele z funkcją pamięci ustawień.

Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji Memory Remote Recall (Zdalne przywracanie ustawień).

Po podświetleniu pozycji Memory Remote Recall (Zdalne przywracanie ustawień) nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu).

Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby wybrać opcję On (Włączona) lub Off (Wyłączona).

Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Remote Left in Vehicle Reminder (Ostrzeżenie o pozostawieniu nadajnika w pojeździe)

Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji Remote Left in Vehicle Reminder (Ostrzeżenie o pozostawieniu nadajnika w pojeździe). Jeśli funkcja jest włączona, pozostawienie nadajnika w pojeździe powoduje uruchomienie sygnału dźwiękowego.

Po podświetleniu pozycji Remote Left in Vehicle Reminder (Ostrzeżenie o pozostawieniu nadajnika w pojeździe) nacisnąć pokrętło TUNE/ MENU (Strojenie/menu). Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/ menu), aby wybrać opcję On (Włączona) lub Off (Wyłączona).

Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Relock Remote Door (Automatyczny powrót do stanu zablokowania)

Gdy funkcja jest włączona, drzwi są automatycznie blokowane, jeśli po upływie określonego czasu nie zostaną otwarte.

Po podświetleniu pozycji Relock Remote Door (Automatyczny powrót do stanu zablokowania) nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/ menu). Obrócić pokrętło TUNE/ MENU (Strojenie/menu), aby wybrać opcję On (Włączona) lub Off (Wyłączona). Nacisnąć pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Return to Factory Settings (Przywracanie ustawień fabrycznych)

Wybrać "Return to Factory Settings", aby przywrócić ustawienia fabryczne wszystkich personalizowanych opcji. Obrócić pokrętło TUNE/MENU (Strojenie/menu), aby wybrać opcję Yes (Tak) lub No (Nie). Nacisnąć pokrętło TUNE/ MENU (Strojenie/menu), aby potwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Komunikaty dotyczące szyb

OPEN, THEN CLOSE DRIVER WINDOW (Opuść, a następnie podnieś szybę w drzwiach kierowcy) Ten komunikat wyświetla się, gdy konieczne jest przeprogramowanie podnośnika szy ...

Oświetlenie

...

Categorie