Chevrolet Malibu: Manualna skrzynia biegów

Chevrolet Malibu –> Prowadzenie i użytkowanie –> Manualna skrzynia biegów

Manualna skrzynia biegów


Oto układ biegów dla sześciostopniowej manualnej skrzyni biegów.

Obsługa skrzyni biegów: Uwaga: Podczas jazdy nie trzymać dłoni na dźwigni skrzyni biegów. Nacisk może spowodować przyspieszone zużywanie się skrzyni biegów. Ewentualne naprawy nie są objęte gwarancją samochodu.

Uwaga: Podczas jazdy i postoju nie trzymać stopy na pedale sprzęgła. Nacisk może spowodować przyspieszone zużywanie się sprzęgła. Ewentualne naprawy nie są objęte gwarancją samochodu. 1 (Pierwszy): Wcisnąć pedał sprzęgła do oporu i włączyć 1.

(pierwszy) bieg. Następnie powoli zwolnić pedał sprzęgła, wciskając jednocześnie pedał przyspieszenia.

W przypadku całkowitego zatrzymania samochodu i trudności z włączeniem 1 (Pierwszego) biegu, przestawić dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne i zwolnić pedał sprzęgła. Wcisnąć ponownie pedał sprzęgła. Następnie włączyć 1 (Pierwszy) bieg.

2 (Drugi): Wcisnąć pedał sprzęgła, zwalniając nacisk na pedał przyspieszenia i włączyć 2 (Drugi) bieg.

Następnie powoli zwolnić pedał sprzęgła, wciskając jednocześnie pedał przyspieszenia.

3. (trzeci), 4. (czwarty), 5. (piąty) i 6. (szósty) bieg: Zmiana biegu na 3. (trzeci), 4. (czwarty), 5. (piąty) i 6.

(szósty) odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku biegu 2.

(drugiego). Powoli zwolnić pedał sprzęgła, wciskając jednocześnie pedał przyspieszenia. Aby uzyskać jak najniższe zużycie paliwa, należy korzystać z 6. (szóstego) biegu, gdy tylko pozwalają na to warunki jazdy i prędkość pojazdu.

Lampka zmiany biegu na wyższy na zestawie wskaźników sygnalizuje optymalny z punktu widzenia spalania moment do zmiany biegu na wyższy. Patrz Lampka zmiany biegu na wyższy.

OSTRZEŻENIE W przypadku pominięcia jednego biegu podczas redukcji biegów może dojść do utraty kontroli nad samochodem. W rezultacie kierowca lub inne osoby mogą odnieść obrażenia ciała. Nie redukować biegów o więcej niż jeden bieg na raz.

Uwaga: Nie należy pomijać biegów podczas zmiany przełożenia na wyższe. Może to spowodować przyspieszone zużywanie się skrzyni biegów. Ewentualne naprawy nie są objęte gwarancją samochodu.

Aby zatrzymać samochód, zwolnić pedał przyspieszenia i wcisnąć pedał hamulca. Tuż przed zatrzymaniem się samochodu wcisnąć pedał sprzęgła i pedał hamulca, po czym przestawić dźwignię w położenie neutralne.

Położenie neutralne: Korzystać z tego położenia przy uruchamianiu silnika oraz podczas pracy silnika na biegu jałowym. Dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu neutralnym, gdy jest ustawiona pośrodku, a nie w pozycji jednego z biegów.

R (Wsteczny): Aby cofnąć, należy całkowicie zatrzymać pojazd i wcisnąć pedał sprzęgła. Następnie pociągnąć do góry pierścień na dźwigni skrzyni biegów i przesunąć ją w położenie R (bieg wsteczny).

Zwolnić powoli pedał sprzęgła, wciskając pedał przyspieszenia.

Jeśli nie można przesunąć dźwigni w położenie R (bieg wsteczny), należy ją przesunąć w położenie neutralne, zwolnić pedał sprzęgła i ponownie go wcisnąć. Ponowić próbę włączenia biegu.

Uwaga: Przestawienie dźwigni zmiany biegów w położenie R (Wsteczny), gdy samochód jedzie do przodu może spowodować uszkodzenie skrzyni biegów. Ewentualne naprawy nie są objęte gwarancją samochodu.

Przestawiać dźwignię w położenie R (Wsteczny) dopiero po zatrzymaniu się samochodu. Używając pedału sprzęgła, należy wciskać go do końca. Nie opierać stopy o pedał.

Tryb manualny

Tryb ręcznej zmiany przełożeń (DSC) Aby skorzystać z tej funkcji:  Przesunąć dźwignię skrzyni biegów z pozycji D (jedź) w tył, w położenie M (manualny) ...

Hamulce

...

Categorie