Chevrolet Malibu: Kratki nawiewu powietrza

Chevrolet Malibu –> Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja –> Kratki nawiewu powietrza

Środkowe kratki nawiewu powietrza

Przesunąć żaluzje na kratkach nawiewu, aby zmienić kierunek strumienia powietrza.

Przesunąć żaluzje do zewnątrz lub do wewnątrz, aby otworzyć lub zamknąć dopływ powietrza.

Boczne kratki nawiewu powietrza

Użyć pokręteł, zmienić kierunek strumienia powietrza.

Obrócić pionowe pokrętło w górę lub w dół, aby otworzyć lub zamknąć dopływ powietrza.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Dwustrefowy układ automatycznego sterowania klimatyzacją

Za pomocą tego systemu można regulować ogrzewanie, chłodzenie i wentylację pojazdu. Elementy sterujące temperaturą po stronie kierowcy i pasażera Klimatyzacja ...

Obsługa okresowa

...

Categorie