Chevrolet Malibu: Kontroler automatycznej skrzyni biegów

Chevrolet Malibu –> Prowadzenie i użytkowanie –> Kontroler automatycznej skrzyni biegów

Parkowanie samochodu z uruchomionym silnikiem

Parkowanie samochodu z uruchomionym silnikiem nie jest zalecane. Ale jeżeli jest to konieczne, trzeba wiedzieć o kilku rzeczach. OSTRZEŻENIE Praca silnika na bie ...

Kontroler automatycznej skrzyni biegów

Automatyczna skrzynia biegów jest wyposażona w dźwignię zmiany biegów umieszczoną w konsoli między fotelami. P (Parkowanie): W tym położeniu następuje zablokow ...

Categorie