Chevrolet Malibu: Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu

Chevrolet Malibu –> Wskaźniki i przyrządy –> Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu

Wyświetlacze informacyjne

Wyświetlacz informacyjny kierowcy (DIC) Wyświetlacz informacyjny kierowcy (DIC) służy do wyświetlania informacji o pojeździe. Wyświetla równie komunikaty ostrzegawcze ...

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu (wersja podstawowa)

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC) informują o zmianie stanu pojazdu i konieczności podjęcia określonego działania korygującego. W przyp ...

Categorie