Chevrolet Malibu: Koła i opony

Stan opon i obręczy kół

Na krawężniki należy najeżdżać powoli i - w miarę możliwości - prostopadle. Najeżdżanie na ostre krawężniki może doprowadzić do uszkodzenia opon i obręczy kół.

Podczas parkowania należy uważać, aby opony nie zostały dociśnięte do krawężnika.

Regularnie sprawdzać stan kół. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub nadmiernego zużycia należy skorzystać z pomocy dealera.

Opony

W okresie zimowym należy używać opon zimowych o rozmiarze 225/50R17 lub 225/45R18 XL.

Przejść do Ciśnienie w oponach.

Skrzynka bezpieczników tablicy rozdzielczej

Skrzynka bezpieczników mieści się w desce rozdzielczej, po stronie kierowcy. Aby uzyskać dostęp do bezpieczników, otworzyć klapkę skrzynki bezpieczników, pociągaj ...

Opony zimowe

W pojazdach z silnikiem wysokoprężnym lub benzynowym nie wolno używać opon zimowych o rozmiarze 225/55R17, 245/45R18 i 245/40R19. Jeśli wymagają tego przepisy obowiązuj ...

Categorie