Chevrolet Malibu: Holowanie

Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

Więcej informacji o akumulatorze pojazdu można znaleźć w Akumulator. Jeśli akumulator się rozładowuje, należy spróbować uruchomić pojazd przy użyciu przewodów ro ...

Holowanie samochodu

Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia, niesprawny pojazd należy holować z uniesionymi wszystkim czterema kołami. Należy zachować szczególną ostrożność przy holowaniu poja ...

Categorie