Chevrolet Malibu: Holowanie

Tankowanie paliwa do kanistra

OSTRZEŻENIE Nigdy nie napełniać kanistra, gdy znajduje się w samochodzie. Wyładowania elektrostatyczne ładunków z kanistra mogą spowodować zapalenie ...

Ogólne informacje o holowaniu

Należy używać wyłącznie haków holowniczych przeznaczonych dla danego modelu samochodu. Przygotowując pojazd dojazdy z przyczepą zwrócić się o pomoc do dealera lub ...

Categorie