Chevrolet Malibu: Drzwi

Bagażnik

OSTRZEŻENIE Do wnętrza samochodu mogą przedostawać się spaliny w przypadku jazdy z otwartą tylną klapą/pokrywą bagażnika lub gdy między uszczelkami nadwozia i tylnej klapy/pokrywy bagażnika znajdują się jakieś przedmioty.

Gazy spalinowe zawierają tlenek węgla (CO), który jest bezbarwny i bezwonny. Może on spowodować utratę świadomości lub nawet śmierć.

Jeżeli konieczna jest jazda z otwartą tylną klapą/pokrywą bagażnika:

  •  Zamknąć wszystkie szyby.
  •  Otworzyć całkowicie nawiewy powietrza na tablicy rozdzielczej lub pod nią.
  •  Nastawić układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w taki sposób, by doprowadzał do wnętrza samochodu wyłącznie powietrze z zewnątrz i włączyć najwyższą prędkość pracy dmuchawy.

    Patrz "Układy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji" w indeksie.

  • Jeżeli samochód jest wyposażony w elektrycznie sterowaną tylną klapę, wyłączyć funkcję sterowania elektrycznego.

Więcej informacji na temat tlenku węgla, patrz Gazy spalinowe.

Zwalnianie pokrywy bagażnika

Pokrywę bagażnika można otworzyć tylko przy wyłączonym zapłonie lub gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu P (parkowanie).

Nacisnąć przyciskna nadajniku
zdalnego sterowania. Patrz Działanie systemu centralnego zamka z nadajnikiem zdalnego sterowania (RKE).

Zwalnianie pokrywy bagażnika


Aby otworzyć pokrywę bagażnika, najpierw nacisnąć przycisk na
desce rozdzielczej lub nadajniku zdalnego sterowania. Następnie otworzyć pokrywę bagażnika, naciskając znajdującą się na niej płytkę dotykową.

W przypadku pokrywy bagażnika wyposażonej w zamek z bębenkiem, do jej odblokowania należy użyć kluczyka.

Pociągnąć za uchwyt, aby zamknąć pokrywę bagażnika.

Uchwyt awaryjnego zwalniania pokrywy bagażnika

Uchwyt awaryjnego zwalniania pokrywy bagażnika


Uwaga: Nie używać dźwigni awaryjnego odblokowania pokrywy bagażnika do przywiązywania lub mocowania przedmiotów w bagażniku, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

Dźwignia awaryjnego odblokowania pokrywy bagażnika jest przeznaczona wyłącznie do tego, by osoba zatrzaśnięta w zablokowanym bagażniku mogła otworzyć pokrywę od środka.

Na zamku wewnątrz bagażnika znajduje się fosforyzujący uchwyt awaryjnego zwalniania pokrywy bagażnika. Dźwignia ta świeci po wcześniejszym naświetleniu.

Pociągnąć dźwignię odblokowującą do góry, aby otworzyć pokrywę bagażnika od wewnątrz

Blokada tylnych drzwi

Tylne drzwi w pojeździe są wyposażone w zamki z zabezpieczeniem uniemożliwiającym pasażerom otwarcie drzwi od wewnątrz. Otworzyć tylne drzwi, aby uzyskać dostęp ...

Zabezpieczanie samochodu

Samochód jest wyposażony w zabezpieczenie przed kradzieżą, które jednak nie uniemożliwia całkowicie kradzieży. ...

Categorie