Chevrolet Malibu: Dach

Okno dachowe

W pojazdach wyposażonych w okno dachowe przełączniki służące do jego obsługi znajdują się w podsufitce nad lusterkiem wstecznym. Aby uruchomić okno dachowe, wyłącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji ON/RUN (Wł./jedź) lub ACC (Zasilanie akcesoriów) lub musi być włączone podtrzymanie zasilania akcesoriów (RAP). Patrz Położenia wyłącznika zapłonu (wersje otwierane przy pomocy kluczyka) lub Położenia wyłącznika zapłonu (wersje z systemem bezkluczykowego dostępu). Podtrzymanie zasilania akcesoriów (RAP).

Okno dachowe


Otwieranie/zamykanie: Nacisnąć i przytrzymać przednią lub tylną część przełącznika (A), aby otworzyć lub zamknąć okno dachowe. Roleta przeciwsłoneczna otwiera się automatycznie wraz z oknem dachowym, ale jest zamykana ręcznie.

Automatyczne otwieranie/automatyczne zamykanie: Nacisnąć i zwolnić przednią lub tylną część przełącznika (A), aby automatycznie otworzyć lub zamknąć okno dachowe.

Uchylanie/zamykanie: Nacisnąć i przytrzymać tylną część przełącznika (B), aby uchylić okno dachowe.

Nacisnąć i przytrzymać przednią część przełącznika, aby je zamknąć.

Jeśli w instalacji elektrycznej pojazdu wystąpiła usterka, okna dachowego nie można otworzyć ani zamknąć.

Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem

Jeśli podczas zamykania okna dachowego zostanie wykryta przeszkoda, funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem zatrzyma ruch szyby przed wykrytym przedmiotem.

Okno dachowe powróci do położenia całkowitego otwarcia.

Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem


Na prowadnicach i uszczelkach okna dachowego może osadzać się kurz i inne zanieczyszczenia. Mogą one powodować problemy z obsługą okna dachowego oraz hałas. Mogą też doprowadzić do zapchania drenów odprowadzających wodę deszczową. Okresowo otwierać okno dachowe i usuwać wszelkie przeszkody i luźne zanieczyszczenia.

Przetrzeć uszczelki okna dachowego i dachu przy użyciu czystej tkaniny zamoczonej w łagodnym roztworze mydła i wody.

Nie usuwać smaru z elementów okna dachowego.

Osłony przeciwsłoneczne

Opuścić osłonę przeciwsłoneczną w celu ograniczenia blasku światła padającego od przodu pojazdu. Zdjąć osłonę przeciwsłoneczną ze środkowego uchwytu i odc ...

Fotele i elementy bezpieczeństwa biernego

...

Categorie