Chevrolet Malibu: Automatyczna kontrola prędkości

Chevrolet Malibu –> Prowadzenie i użytkowanie –> Automatyczna kontrola prędkości

Tempomat pozwala utrzymywać prędkość około 40 km/h (25 mil/h) lub większą bez potrzeby naciskania pedału przyspieszenia. Tempomat nie działa przy prędkości poniżej 40 km/h (25 mil/h).

Gdy tempomat jest włączony, układ kontroli trakcji lub układ stabilizacji toru jazdy może zadziałać, ograniczając poślizg kół. W takiej sytuacji nastąpi automatyczne wyłączenie tempomatu. Patrz Układ kontroli trakcji (TCS) lub Układ stabilizacji toru jazdy.

OSTRZEŻENIE Korzystanie z automatycznej kontroli prędkości może być niebezpieczne, jeżeli kierowca nie potrafi jechać bezpiecznie ze stałą prędkością. Nie używać zatem automatycznej kontroli prędkości na krętych drogach i w warunkach intensywnego ruchu.

Korzystanie z automatycznej kontroli prędkości na śliskich drogach może być niebezpieczne.

Na takiej drodze szybkie zmiany przyczepności opon mogą spowodować nadmierny poślizg kół i doprowadzić do utraty kontroli nad samochodem. Nie używać automatycznej kontroli prędkości na śliskich drogach.

Automatyczna kontrola prędkości


Przyciski tempomatu znajdują się na kierownicy.

(Wł./Wył.): Nacisnąć, aby
włączyć lub wyłączyć tempomat. Na zestawie wskaźników zaświeci się lub zgaśnie lampka kontrolna.

(Anulowanie): Nacisnąć, aby
wyłączyć tempomat nie usuwając zapisanej prędkości z pamięci.

RES/+ (Przywrócenie zapisanej prędkości/przyspieszenie): Obrócić pokrętło w górę, aby wznowić jazdę z wcześniej ustawioną prędkością lub przyspieszyć.

SET/- (ustawienie prędkości / zmiejszenie prędkości): Obrócić pokrętło w dół w celu ustawienia stałej prędkości jazdy i włączenia tempomatu lub w celu zmniejszenia prędkości.

Nastawianie automatycznej kontroli prędkości

Jeżeli przełącznik automatycznej kontroli prędkości jest w położeniu włączonym, gdy układ nie jest używany, istnieje możliwość, że zostanie potrącony i nastąpi niepożądane uruchomienie automatycznej kontroli prędkości. Gdy automatyczna kontrola prędkości nie jest używana, przełącznik powinien znajdować się w położeniu wyłączonym.

Aby ustawić stałą prędkość jazdy:

  1.  Nacisnąć przycisk ,
    aby włączyć tempomat.
  2.  Zwiększyć prędkość jazdy do żądanej wartości.
  3.  Obrócić pokrętło w dół w kierunku SET/- i zwolnić.

    Ustawiona prędkość zostaje na krótko wyświetlona na zestawie wskaźników.

  4.  Zdjąć stopę z pedału przyspieszenia.

W momencie naciśnięcia pedału hamulca tempomat wyłącza się.

Przywracanie nastawionej prędkości

Jeżeli układ automatycznej kontroli prędkości jest nastawiony na żądaną prędkość i zostaną uruchomione hamulce, automatyczna kontrola prędkości zostanie wyłączona bez kasowania zapamiętanej nastawionej prędkości. Gdy samochód osiągnie prędkość ok.

40 km/h (25 mil/h) lub większą, obrócić krótko pokrętło w górę w kierunku RES/+ i zwolnić.

Samochód wróci do wcześniej nastawionej prędkości i będzie ją utrzymywać.

Zwiększanie prędkości podczas korzystania z automatycznej kontroli prędkości

Jeśli tempomat jest już włączony:

Zmniejszanie prędkości podczas korzystania z automatycznej kontroli prędkości

Jeśli tempomat jest już włączony:

Wyprzedzanie innego pojazdu podczas korzystania z automatycznej kontroli prędkości

Użyć pedału przyspieszenia, aby zwiększyć prędkość. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód zwolni do poprzednio ustawionej wartości zapisanej w pamięci tempomatu.

Korzystanie z automatycznej kontroli prędkości w terenie pagórkowatym

To, jak dobrze układ automatycznej kontroli prędkości będzie sobie radzić w terenie pagórkowatym, zależy od prędkości jazdy, obciążenia samochodu i kąta nachylenia wzniesień. Podczas pokonywania stromych wzniesień dla utrzymania stałej prędkości jazdy konieczne może być naciśnięcie pedału przyspieszenia. Podczas jazdy z góry, dla utrzymania stałej prędkości jazdy konieczne może być użycie pedału hamulca lub redukcja biegu.

Uruchomienie hamulców powoduje wyłączenie automatycznej kontroli prędkości.

Wyłączanie automatycznej kontroli prędkości

Istnieją trzy sposoby wyłączania tempomatu:

Kasowanie zapamiętanej prędkości

Wartość prędkości zapisana w pamięci układu zostaje wykasowana po naciśnięciu przełącznika lub
wyłączeniu zapłonu.

Układ stabilizacji toru jazdy

Samochód jest wyposażony w układ o nazwie StabiliTrak, poprawiający stabilność pojazdu. Jest to skomplikowany, sterowany komputerowo układ ułatwiający zachowanie stabi ...

Układy wykrywania przeszkód terenowych

Ultradźwiękowy układ ułatwiający parkowanie Ultradźwiękowy układ ułatwiający parkowanie (URPA) (jeśli jest na wyposażeniu) wspomaga kierowcę podczas parkowania i ...

Categorie